RED Insight

Publisert: 20. januar 2016

God innsikt danner fundamentet i en solid strategi, men reell innsikt kommer ikke kun fra dataanalyser eller kun magefølelse.

Reell strategisk innsikt skapes i skjæringspunktet mellom marketing‐ og statistikkfaget, der erfaringsbasert intuisjon møter analyse. Det hele handler om innsiktsbasert kommunikasjon og er førende for alt vi gjør av strategisk innsiktsarbeid.

Drivkraften bak alt vi gjør i RED Media har alltid vært å finne kjernen i våre kunders mulighetsrom og grunnlaget for deres ”gode historie”. Den gode historien uavhengig av kanaler og teknologi, som danner det beste grunnlaget for effektiv og involverende kommunikasjon. Vår arbeidsmetodikk baserer seg derfor på et grundig innsikt‐ og analysearbeid som danner grunnlaget for strategien, deretter utvikling av merkevareplattform, historiefortelling og spredning.

Våre innsikt og strategi prosesser skal ikke være en tvangstrøye, men en verdiøkende rettesnor. Gjennom en tydelig og enkel arbeidsprosess sikrer vi at du sitter igjen med innsikt som skal omsettes til konkrete tiltak og ikke en mengde med data som aldri benyttes.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker en prat om forretningsstrategi, kommunikasjonsstrategi, posisjonering, kvalitativ research, markedsundersøkelser, kundeundersøkelser, merkevaretracking, dashboards, kampanjeevalueringer m.m.

Tips en venn eller kollega!
Linkedin

Våre tjenesterVis alle ›